issn

  issn
  issn

 

LIST OF REVIEWERS 2018

Dr hab. David Aebisher, prof. UR
Dr Baran Joanna             
Dr hab. Barnaś Edyta, prof. UR
Dr Bartosiewicz Anna   
Prof. dr hab. Bartosik-Psujek Halina      
Dr hab. Bartusik-Aebisher Dorota, prof. UR
Dr Bieńko Marek            
Dr hab. Blacha Jan          
Dr Błaszczyszyn Monika              
Dr Czenczek-Lewandowska Ewelina     
Dr Ćwirlej-Sozańska Agnieszka
Prof. dr hab. Darmochwał-Kolarz Dorota            
Dr hab. Demczuk-Włodarczyk Ewa, prof. AWF
Dr Drahun Anna              
Dr hab. Drywień Małgorzata, prof. SGGW
Dr Dyś Wojciech             
Dr Gawda Piotr
Dr Gawełko Jan              
Dr hab. Gawęda Krzysztof         
Dr Herbert Jarosław      
Dr Huflejt Małgorzata  
Dr hab. Jankowicz-Szymańska Agnieszka            
Dr Jaźwa Paweł               
Dr Jurecka Alicja             
Dr Kapica Małgorzata   
Dr hab. Kapka-Skrzypczak Lucyna, prof. IMW
Prof. dr hab. Kawecki Andrzej  
Dr Kaznowska Ewa        
Dr Kilańska Dorota         
Dr Kluza Roman              
Prof. dr hab. Kochanowski Jan
Dr hab. Kosior-Korzecka Urszula, prof. UP
Prof. dr hab. Korczowski Bartosz
Dr Kowalski Cezary        
Dr Kruk Wacław              
Dr Kużdżał Adrian          
Prof. dr hab. Kwolek Andrzej   
Dr Lesińska-Sawicka Małgorzata             
Dr Leszczak Justyna       
Dr hab. Lewandowski Bogumił, prof. UR
Dr Łuszczki Edyta            
Dr Magoń Grzegorz       
Dr Majewska Joanna    
Prof. dr hab. Mazur Artur
Dr Michnar Marek         
Dr Mołoń Mateusz        
Dr Płocki Jędrzej             
Dr hab. Reymond Jerzy               
Dr Ridan Tomasz             
Dr hab. Romejko-Wolniewicz Ewa         
Dr Szybisty Agnieszka   
Dr Szymczyk Daniel       
Prof. dr hab. Tutka  Piotr
Prof. dr hab. Urbanik Andrzej  
Dr Walicka-Cupryś Katarzyna    
Dr Wardak Katarzyna    
Dr hab. Wawrzyniak Agata, prof. UR
Dr Weres Aneta              
Dr Wolan-Nieroda Andżelina    
Dr Wyszyńska Justyna  

 

LIST OF REVIEWERS 2017

Dr hab. David Aebisher, prof. UR
Dr Monika Bal-Bocheńska
Prof. dr hab. Halina Bartosik-Psujek
Dr hab. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR
Dr Agnieszka Bejer
Dr Marek Bieńko
Dr Monika Błaszczyszyn
Dr Barbara Borczak
Dr Agnieszka Brzozowska-Magoń
Dr hab. Danuta Celińska-Cedro, prof. UR 
Dr hab. Janusz Cwanek, prof. UR
Dr Agnieszka Ćwirlej-Sozańska
Dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF
Dr Katarzyna Dereń
Dr Mariusz Drużbicki
Dr hab. Justyna Drzał-Grabiec, prof. UR
Dr Joanna Duch-Kapusta 
Dr Wojciech Dyś
Dr Piotr Gawda
Dr Agnieszka Guzik
Prof. dr hab. Marek Grzywa 
Dr Jarosław Herbert
Dr Małgorzta Huflejt
Dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska
Dr Paweł Jaźwa
Prof. dr hab. Bożenna Karczmarek-Borowska
Prof. dr hab. Irena Dorota Karwat 
Dr Ewa Kaznowska
Prof. dr hab. Wojciech Kloc
Prof. dr hab.. Jan Kochanowski
Prof. dr hab. Bartosz Korczowski
Dr hab. Łukasz Kryst
Prof. dr hab. Michał Kuszewski
Dr Adrian Kużdżał
Prof. dr hab. Andrzej Kwolek
Dr Justyna Leszczak
Dr hab. Bogumił Lewandowski, prof. UR
Dr Wioletta Łubkowska
Dr hab. Andrzej Maciejczak, prof. UR
Dr Marek Maciejewski 
Dr Tomasz Maicki
Dr hab. Anna Marchewka, prof. AWF
Dr Małgorzata Marć
Prof. dr hab. Artur Mazur
Dr Marek Michnar
Dr Edyta Mikołajczyk
Prof. dr hab. Maciej Misiołek
Prof. dr hab. Serhiy Nyankovskyy 
Dr Danuta Ochojska
Dr hab. Bogusława Orzechowska-Wylęgała
Dr Dorota Ozga
Dr Barbara Piekło
Dr Justyna Podgórska-Bednarz
Dr hab. Teresa Pop, prof. UR 
Dr Ewa Puszczałowska-Lizis
Dr hab. Grzegorz Raba, prof. UR
Dr hab. Anna Radochońska, prof. UR 
Dr hab. Mieczysław Radochoński, prof. UR 
Dr hab. Radosław Radzki
Dr hab. n. med. Jerzy Reymond 
Prof. dr hab. Ludwika Sadowska
Dr Rafał Sapuła
Dr Krzysztof Scheller
Prof. dr hab. Sławomir Snela
Dr Mirosława Szark-Eckardt
Dr Daniel Szymczyk
Dr Natasza Tobiasz-Kałkun
Prof. dr hab. Piotr Tutka 
Dr hab. Wioleta Umławska
Dr Katarzyna Walicka-Cupryś
Dr hab. Wadim Wojciechowski
Dr Andżelina Wolan-Nieroda
Dr hab. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, prof. UR
Dr Renata Zajączkowska

 

LIST OF REVIEWERS 2016

Dr Oleg Bilyanskiy 
Dr Michał Boraczyński 
Dr hab. Anna Burdukiewicz prof. AWF 
Dr Ewa Cisarz 
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Janusz Cwanek 
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Idalia Cybulska 
Dr hab. prof. nadzw. Ewa Demczuk-Włodarczyk 
Dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska 
Dr Mariusz Drużbicki 
Dr Piotr Drygaś 
Prof. dr hab. Yevhen Dzis 
Dr hab. n. med. Marek Gogacz 
Dr Małgorzata Grabara 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzegorzewski 
Prof. dr hab. n. med. Marek Grzywa 
Dr hab. Zuzana Hudáková 
Dr n. o kult. fiz. Sławomir Jandziś 
Dr Agnieszka Jankowicz-Szymańska 
Dr Andrzej Jopek 
Dr hab. n. med. Bożenna Karczmarek-Borowska, prof. UR 
Prof. dr hab. n. med. Irena Dorota Karwat 
Dr n. med. Jarosław Kierkuś 
Dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok 
Prof. dr hab. med. Krzysztof Stanisław Klukowski 
Dr Małgorzata Kołpa 
Dr hab. n. med. Anna Ksykiewicz-Dorota 
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Machaczka 
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Majcher 
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski 
Dr hab. n. med. Artur Mazur, prof. UR 
Dr hab. Vladimir Mityushev 
Prof. dr hab. Serhiy Nyankovskyy 
Dr Filip Osuchowski 
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Grzegorz Panek 
Prof. dr hab. n. med. Marek Pieniążek 
Dr hab. n. med. Teresa Pop, prof. UR 
Dr hab. n. med. Andrzej Przybylski, prof. UR
Dr Grzegorz Przysada 
Dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ 
Dr hab. n. med. Grzegorz Raba, prof. UR 
Dr hab. Anna Radochońska, prof. UR 
Dr hab. Mieczysław Radochoński, prof. UR 
Dr hab. n. med. Jerzy Reymond 
Prof. dr hab. Aleksander Ronikier 
Prof. dr hab. Marek Rudnicki 
Prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko 
Dr n. med. Rafał Sapuła 
Dr hab. Andrzej Szopa 
Dr n. med. Jolanta Taczała 
Dr hab. Marek Żak 


LIST OF REVIEWERS 2015 

Prof. dr hab. n. med. Hayane Akopyan
Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
Dr hab. n. o zdr. Monika Binkowska-Bury
Prof. dr hab. n. med. Tetyana Boychuk
Dr hab. n. med. prof. UR Danuta Celińska-Cedro
Dr hab. n. med. prof. UR Idalia Cybulska
Dr hab. prof. nadzw. Ewa Demczuk-Włodarczyk
Prof. dr hab. Yevhen Dzis
Ks. dr hab. prof. UR Andrzej Garbarz
Dr Joanna Grzegorczyk
Prof. dr hab. n. med. Marek Grzywa
Dr hab. n. med. prof. UR Bożenna Karczmarek-Borowska
Prof. dr hab. med. Krzysztof Stanisław Klukowski
Dr hab. n. med. prof. UR Bartosz Korczowski
Prof. dr hab. med. Stanisław Kowalik
Prof dr hab. n. med. Jolanta Kujawa
Dr hab. n med. prof. UR Bogumił Lewandowski
Mgr Edyta Łuszczki
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Machaczka
Dr hab. n. med. prof. UR Artur Mazur
Ks. dr hab. prof. UPJPII Janusz Mierzwa
Prof. dr hab. n. med. Anna Obuchowicz
Prof. dr hab. n. med. Marek Pieniążek
Dr hab. n. med. Beata Pyrżak
Dr hab. n. med. Grzegorz Raba
Prof. dr hab. Aleksander Ronikier
Dr hab. prof. UR Anna Radochońska
Dr hab. prof. UR Mieczysław Radochoński
Prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko
Prof. zw. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń
Dr Julian Skrzypiec
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela
Dr hab. Andrzej Szopa
Prof. med. Peter Takač
Dr hab. n. med. prof. UR Anna Wilmowska-Pietruszyńska


LIST OF REVIEWERS 2014 

Prof. dr hab. n. med. Hayane Akopyan 
Prof. dr hab. Eugeniusz Bolach 
Prof. dr hab. n. med. Tetyana Boychuk 
Prof. dr hab. n. farm. Zdzisław Chilmonczyk 
Dr hab. n. med. prof. UR Janusz Cwanek 
Prof. dr hab. n. med. Jan Czernicki 
Dr hab. prof. nadzw. Ewa Demczuk-Włodarczyk
Prof. dr hab. n. med. Wiesław Drozdowski 
Prof. dr hab. Yevhen Dzis 
Prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Fijałek 
Prof. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk 
Dr hab. n. med. Joanna Glück 
Dr Joanna Grzegorczyk 
Prof. dr hab. n. med. Marek Grzywa 
Dr n. o kult. fiz. Sławomir Jandziś 
Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz 
Prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb 
Prof. dr hab. n. med. Irena Dorota Karwat 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki 
Dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok 
Dr hab. n. med. prof. UR Romuald Krajewski 
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Krystyna Księżopolska-Orłowska 
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz 
Dr hab. n. med. prof. UR Andrzej Maciejczak
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Majcher 
Dr hab. n. o kult fiz. prof. AWF Anna Marchewka 
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski 
Dr hab. n. med. Krzysztof Mataczyński 
Dr Małgorzata Nagórska 
Prof. dr hab. n. med. Janusz Nowotny 
Dr hab. n. med. prof. UR Serhiy Nyankovskyy 
Dr hab. n. med. Grzegorz Panek 
Prof. dr hab. n. med. Marek Pieniążek 
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała 
Prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała 
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz
Dr hab. n. med. Grzegorz Raba 
Dr hab. prof. UR Anna Radochońska 
Prof. med. Oliver Racz MD
Prof. dr hab. Aleksander Ronikier 
Prof. dr hab. Marek Rudnicki 
Prof. dr hab. n. farm. Nina Sadlej-Sosnowska 
Prof. dr hab.n. med. Victor Shatylo 
Prof. dr hab. Piotr Sałustowicz 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt 
Dr n. med. prof. UR Joanna Skręt- Magierło 
Dr hab. n. med. prof. UR Sławomir Snela 
Prof. med. Peter Takač MD, PhD 
Prof. Grzegorz Telega
Prof. dr hab. n. med. Piotr Tutka 
Prof. dr hab. n med. Jerzy Widuchowski 
Dr hab. n. med. prof. UR Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Prof. dr hab. n. med. Marek Woźniewski 
Prof. Zbigniew K. Wszołek 


LIST OF REVIEWERS 2013 

Prof. dr hab. n. med. Hayane Akopyan 
Prof. dr hab. Eugeniusz Bolach 
Prof. dr hab. n. med. Tetyana Boychuk 
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Idalia Cybulska 
Prof. dr hab. n. med. Jan Czernicki 
Dr hab. prof. nadzw. Ewa Demczuk-Włodarczyk 
Prof. dr hab. Yevhen Dzis 
Prof. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk 
Ks. dr hab. prof. nadzw. Andrzej Garbarz 
Dr n. med. Joanna Grzegorczyk 
Prof. dr hab. n. med. Marek Grzywa 
Dr n. o kult. fiz. Sławomir Jandziś 
Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz 
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński 
Dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok 
Prof. dr hab. med. Krzysztof Stanisław Klukowski 
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Bartosz Korczowski 
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Romuald Krajewski 
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Krystyna Księżopolska-Orłowska 
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Majcher 
Dr hab. n. o kult fiz. prof. nadzw. Anna Marchewka 
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Artur Mazur
Prof. dr hab. n. med. Janusz Nowotny 
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Serhiy Nyankovskyy 
Dr hab. n. med. Grzegorz Panek 
Prof. dr hab. n. med. Marek Pieniążek 
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała 
Dr hab. n. med. Grzegorz Raba 
Dr hab. prof. nadzw. Anna Radochońska 
Dr hab. prof. nadzw. Mieczysław Radochoński 
Prof. dr hab. Aleksander Ronikier
Prof. dr hab. Marek Rudnicki 
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Rudnicki 
Prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko 
Prof. dr hab. n. med. Ludwika Sadowska 
Prof. dr hab. Piotr Sałustowicz 
Dr hab. n. med. Joanna Skręt-Magierło 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt 
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Sławomir Snela 
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha 
Prof. med. Peter Takàč MD, PhD 
Prof. dr hab. n. med. Oleksandra Tomashevska 
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Widuchowski 
Prof. dr hab. n. med. Marek Woźniewski 
Prof. Zbigniew K. Wszołek 
Dr n. o kult. fiz. Jolanta Zwolińska 
 


LIST OF REVIEWERS 2012 

Prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Anuszewska 
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński 
Prof. dr hab. Eugeniusz Bolach 
Prof. dr hab. n. med. Tetyana Boychuk 
Dr hab. n. med. prof. UR Danuta Celińska – Cedro 
Dr hab. n. med. prof. UR Idalia Cybulska
Prof. dr hab. n. med. Jan Czernicki 
Dr hab. prof. nadzw. Ewa Demczuk-Włodarczyk
Prof. dr hab. Yevhen Dzis
Prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Fijałek 
Ks. dr hab. prof. UR Andrzej Garbarz
Prof. dr hab. n. med. Marek Grzywa 
Dr n. o kult. fiz. Sławomir Jandziś 
Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz 
Prof. dr hab. n. med. Marcin Kamiński 
Dr hab. n. med. prof. UR Bożenna Karczmarek-Borowska 
Prof. dr hab. n. med. Irena Dorota Karwat
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki 
Dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok 
Prof. dr hab. med. Krzysztof Stanisław Klukowski 
Dr hab. n. med. prof. UR Bartosz Korczowski 
Dr hab. n. med. prof. UR Romuald Krajewski 
Dr hab. n med. prof UR Bogumił Lewandowski 
Dr hab. n. med. prof UR Andrzej Maciejczak 
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Majcher 
Dr hab. n. o kult fiz. prof. AWF Anna Marchewka 
Dr hab. n. med. prof. UR Artur Mazur 
Prof. dr hab. n. med. Janusz Nowotny 
Dr hab. n. med. prof. UR Serhiy Nyankovskyy 
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała 
Dr hab. n. med. Grzegorz Raba 
Dr hab. prof UR Anna Radochońska 
Dr hab. prof. UR Mieczysław Radochoński 
Prof. dr hab. Aleksander Ronikier
Prof. dr hab. Marek Rudnicki 
Prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko 
Prof. dr hab. n. med. Ludwika Sadowska 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt 
Dr hab. med. prof. nadzw. Jarosław Sławek 
Dr hab. n. med. prof. UR Sławomir Snela 
Prof. dr hab. n med. Jerzy Socha 
Prof. med. Peter Takàč MD, PhD 
Prof. Grzegorz Telega 
Prof. dr hab. n. farm. Stefan Tyski
Prof. dr hab. n med. Jerzy Widuchowski 
Prof. dr hab. n. med. Marek Woźniewski 
Prof. Zbigniew K. Wszołek 


LIST OF REVIEWERS 2011 

Prof. dr hab. n. med. Tetyana Boychuk 
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
Dr hab. n. med. prof. UR Danuta Celińska-Cedro
Prof. dr hab. n. farm. Zdzisław Chilmonczyk
Dr hab. n. med. prof. UR Idalia Cybulska 
Prof. dr hab. n. med. Jan Czernicki 
Prof. dr hab. n. chem. Jan Cz. Dobrowolski 
Dr hab. prof. nadzw. Ewa Demczuk-Włodarczyk 
Prof. dr hab. n. med. Danuta Dzierżanowska-Madalińska 
Prof. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk 
Ks. dr hab. prof. UR Andrzej Garbarz
Prof. dr hab. n. med. Marek Grzywa 
Prof. dr hab. n. med. Marcin Kamiński 
Dr hab. n. med. prof. UR Bożenna Karczmarek-Borowska 
Prof. dr hab. n. med. Irena Dorota Karwat
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki 
Dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok 
Dr hab. n. med. prof. UR Bartosz Korczowski 
Prof. dr hab. Lech Kozerski 
Dr hab. n. med. prof. UR Romuald Krajewski 
Dr hab. n med. prof UR Bogumił Lewandowski
Dr hab. n. med. prof UR Andrzej Maciejczak 
Dr hab. n. o kult fiz. prof. AWF Anna Marchewka 
Prof. dr hab. n. med. Janusz Nowotny 
Dr hab. n. med. prof. UR Serhiy Nyankovskyy 
Dr hab. prof UR Anna Radochońska 
Prof. dr hab. n. farm. Nina Sadlej-Sosnowska 
Prof. dr hab. n. med. Ludwika Sadowska 
Dr hab. n. med. prof. UR Sławomir Snela 
Prof. dr hab. n med. Jerzy Socha 
Dr hab. n. med. prof. UR Anna Wilmowska-Pietruszyńska 
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Woś 
Prof. dr hab. n. med. Marek Woźniewski