issn

  issn
  issn

INFORMACJE OGÓLNE 

European Journal of Clinical and Experimental Medicine (Eur J Clin Exp Med) to recenzowane czasopismo (kwartalnik), wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski. Do trzeciego kwartału 2015 roku wersję pierwotną czasopisma stanowiło wydanie papierowe. Od czwartego kwartału 2015 roku wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne. European Journal of Clinical and Experimental Medicine jest wydawane w wersji angielskiej. Redakcja przyjmuje do druku prace wyłącznie w języku angielskim.


ZAKRES TEMATYCZNY

Do druku przyjmowane będą dotychczas niepublikowane prace oryginalne, poglądowe, przeglądowe, historyczne, kazuistyczne, sprawozdania, oceny książek, komunikaty o zjazdach, streszczenia z piśmiennictwa obcego, wspomnienia oraz wiadomości redakcyjne.

Tematyka prac publikowanych w czasopiśmie obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą medycyną, medycyną kliniczną, doświadczalną, rehabilitacją, fizjoterapią, farmakoterapią, a także tematy dotyczące oceny jakości leków i bezpieczeństwa ich stosowania. Redakcja publikuje również przedruki (standardy, zalecenia, czy opinie Konsultantów Krajowych różnych dziedzin medycyny) po uprzednim uzyskaniu zgody wydawcy.