issn

  issn
  issn

Przedstawiamy wyniki głosowania Komitetu Naukowego Medical Review na najlepsze artykuły opublikowane w 2015 roku:

  • Kategoria: artykuł oryginalny

Katarzyna Sygit  "Wybrane zachowania ryzykowne dla zdrowia problemem współczesnej młodzieży ze środowiska wiejskiego"

  • Kategoria: artykuł poglądowy

Andrzej Kleinrok, Beata Głowa "Otyłość i jej znaczenie w chorobach układu krążenia Cz. 1. Otyłość jako czynnik ryzyka; Cz. 2. Paradoks otyłości"

  • Kategoria: artykuł historyczny

Sławomir Jandziś, Stanisław Zaborniak, Angelika Pleśniak "Z tradycji wodolecznictwa we Lwowie przed 1914 r."

 

 

Plik_ogloszenia: